Welkom bij comité Debockstrook

Een gedachte over “Welkom bij comité Debockstrook”

 1. Amsterdam, 13 april 2015

  Tot onze niet geringe verbazing gaat het Stadsdeel Zuid gewoon door met haar initiatief om het kunstwerk WEstLAndWElls te gaan plaatsen op de Theophile de Bockstrook.

  Op 10 februari is er een discussiebijeenkomst geweest met omwonenden en op 9 april ontving de hele buurt een brief in de bus gedateerd op 2 april van Justine Ros, Gebiedsmanager Oud-Zuid.

  Wij hebben als verontruste bewoners in december ‘14 een enquête gehouden onder de omwonenden van de Theophile de Bockstrook nadat er plotseling heistellingen in onze groenstrook stonden die de gewapend betonnen funderingen voor het ‘kunstwerk’ gingen plaatsen.

  Het Stadsdeel Zuid geeft zelf aan in het verslag van de bewonersbijeenkomst van 10 februari dat de buurt zich overvallen voelde door de start van de werkzaamheden in december. Vrijwel niemand in de buurt wist hiervan en er is zeer slecht en gebrekkig met de buurt gecommuniceerd door het stadsdeel.

  Dankzij onze interventie is de bouw toen per direct stilgelegd en is er nu besloten om de locatie van een deel van het kunstwerk ‘De Waterval’ te verplaatsen. Maar dat is niet wat de buurt wil.

  Graag brengen wij iedereen nogmaals de uitslag van de onder de omwonenden gehouden enquête onder de aandacht:

  Er kwamen 335 reacties binnen op de enquête waarin is gevraagd: Bent u Voor of Tegen Westlandwells?

  Voor 9 = 3%
  Tegen 321 = 96%
  Blanco 5 = 1%

  In het verslag van 10 februari, in de brief van 2 april, noch in de ‘Voordracht voor de vergadering van het dagelijks bestuur van het stadsdeel voor de behandeling van Agendapunt A0 op 10 maart (goedkeuring van het kunstwerk)’, wordt met een woord gerept over de uitslag van deze enquête en de vrijwel unaniem geuite reactie van de omwonenden dat zij tegen de plaatsing van het kunstwerk in onze groenstrook zijn.

  Wij stellen vast dat het stadsdeel de werkelijkheid geweld aandoet, dat zij de gang van zaken manipuleert met hun verslaglegging die vol staan met onwaarheden en dat hun informatieverstrekking zeer gekleurd is zodat zij hun plannen kunnen doordrukken.

  Bovendien blijft de locatie van de ‘Bron’ gehandhaafd. In deze lastige fietsbocht (blijft lastig, ook al gaat deze wellicht aangepast worden) zijn al meerdere ongelukken gebeurd. Wij waarschuwen het stadsdeel nu op voorhand voor de afleiding van de concentratie op het fietsverkeer in deze lastige bocht die de plaatsing van de ‘Bron’ bij fietsers zal veroorzaken. Op het moment dat, na plaatsing van het kunstwerk, daar onverhoopt een ongeval met letsel zal plaatsvinden als gevolg van de afleiding door het ‘lichtkunstwerk’, mag het Stadsdeel daarvoor verantwoordelijk worden gehouden.

  Op 10 december is er een gesprek op het Jacob Marisplein nr. 26 geweest tussen de verontruste buurtbewoners en:

  Rob van Dugteren, woordvoerder stadsdeelbestuur
  Marit van Muijen, advocaat van stadsdeel Zuid
  Liesbeth Ottes, gebiedsmanager a.i. voor de Hoofddorppleinbuurt

  Tijdens een wandeling naar de betreffende locaties heeft ook mevrouw Van Muijen gezien en beaamd dat de verkeerssituatie rond de ‘Bron’ gevaarlijk is.

  De buurt zal bezwaar gaan aantekenen tegen de opnieuw aan te vragen omgevingsvergunning.

  Het lijkt er dus sterk op dat het Stadsdeel een driedelig betonnen ‘kunstwerk’ gaat plaatsen in onze leefomgeving terwijl 96% van de bewoners die op de enquête hebben gereageerd zich daarover negatief hebben uitgelaten. Het Stadsdeel negeert deze uitslag botweg en zwijgt het categorisch dood in haar verslaglegging en de communicatie met de buurt. Dit is onbegrijpelijk en volslagen ondemocratisch (de voorzitter van Stadsdeel Zuid is Sebastiaan Capel van Democraten’66!).

  Hoogachtend, namens 321 omwonenden van de Theophile de Bockstrook die tegen plaatsing van het kunstwerk zijn,

  Ries Vriend
  Richard Posma
  Paul Bruggink
  Paul Kalker
  Jannie de Weerd
  Hayke van Dommelen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s